Warning: Declaration of th_THDate::calendar($format, $local = false) should be compatible with Joomla\CMS\Date\Date::calendar($format, $local = false, $translate = true) in /home/mecsong1/domains/mec-songkhla.com/public_html/language/th-TH/th-TH.localise.php on line 0
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

  


ประกาศรับสมัค…

  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสงขลา เปิดรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เปิดรับสมัครวันที่ 20 มกราคม 2563-22 กุมภาพันธ์ 2563   คุณสมบัติผู้สมัคร  ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมจะต้องเป็นแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในปีการศึกษา 2562 (แพทย์ใหม่ เดือนพฤษภาคม 2563)   >>>ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

Read more

เปิดรับสมัคร แ…

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลา เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 อัตรา   - เปิดรับสมัครวันที่  21 ตุลาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562  - สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 ธันวาคม 2562  ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯ  

Read more

เปิดรับสมัครแ…

                 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลสงขลา  เปิดรับสมัตรแพทย์ประจำบ้าน  จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติ             คุณสมบัติในการสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตามที่แพทย์สภากำหนด ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะ หรือมีประสบการณ์การทำงานในเวชปฏิบัติ ของประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 3 ปีเต็ม หลักฐานประกอบการสมัคร 1. ใบสมัครของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม...

Read more

 


 

กิจกรรม SIMDAY

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้จัดกิจกรรมโครงการ SIMDAY หรือกิจกรรมฝึกอบรมการทำหัตถการกับหุ่นจำลอง ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในภาคเรียนนี้           กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดฐานอบรมและฝึกหัตถการหลายอย่าง เช่น Needle Aspiration of pneumothorax, E – FAST, I&D, Urine Catheter, Anterior Nasal Packing, เจาะท้อง, เจาะหลัง, เจาะน้ำคล่ำ, การทำคลอด, UVC, ABG + IV, Short leg slab/ ulnar...

Read more

กิจกรรม ACLS

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้จัดกิจกรรมโครงการ ACLS ( Advanced Cardiovascular Life Support ) หรือ กิจกรรมอบรมการคืนชีพผู้ป่วยขั้นสูง ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในภาคเรียนนี้           กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดฐานอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วย เช่น Cardiac Arrest, Tachycardia, Bradycardia, BLS and AED, FB aspiration เป็นต้น ในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการจัดกลุ่มทดสอบ Megacode Test กับนักศึกษาแพทย์ โดยมีอาจารย์แพทย์คอยให้ความรู้ แนะนำ และสาธิตตลอดช่วงการจัดกิจกรรม

Read more

กิจกรรม ATLS

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้จัดกิจกรรมโครงการ ATLS ( Advanced Trauma Life Support ) หรือ กิจกรรมอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในภาคเรียนนี้           กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดอบรมความรู้หลายอย่าง เช่น สาธิตการประเมินและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น, บรรยายและสาธิต เรื่อง Shock, Basic / Advanced Airway, Thoracic trauma, Urologic trauma, Head injury, Pediatric trauma, Transfer to...

Read more

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ Android

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android โดยมีอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

Read more

CPIRD DNA โดย ศาสตร์นพลักษณ์

  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ CPIRD DNA  โดยศาสตร์นพลักษณ์ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

Read more

ชิม เที่ยว แชร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมพุธบ่าย ในหัวข้อเรื่อง “ชิม เที่ยว แชร์” ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยมีคุณสโรชา รัตนะ ตำแหน่ง Local community manger เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Read more

ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลาร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5  เนื่งจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย  พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

Read more

กิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019

สโมสรนักศึกษาแพทย์ มนร. และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากร โรงพยาบาลสงขลาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019 เดิน-วิ่ง เพื่อสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

Read more


  


 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

151440
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่าน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่าน
ทุกวัน
56
234
1308
147897
1308
9752
151440

IP Address : 34.204.180.223
2021-08-06 04:02

ข่าวประชาสัมพันธ์

© 2021 Medical Education Center Songkhla Hospital

เมนู