×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลา

เก่งดี     มีสุข

ปลูกสำนึก    รักษ์ชุมชน

สนใจพัฒนาตนเอง

เร่งประสานชุมชนแดนใต้

 


เปิดรับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลา เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 อัตรา   - เปิดรับสมัครวันที่  21 ตุลาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562  - สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 ธันวาคม 2562  ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯ  

Read more

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

                 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลสงขลา  เปิดรับสมัตรแพทย์ประจำบ้าน  จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติ             คุณสมบัติในการสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตามที่แพทย์สภากำหนด ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะ หรือมีประสบการณ์การทำงานในเวชปฏิบัติ ของประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 3 ปีเต็ม หลักฐานประกอบการสมัคร 1. ใบสมัครของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จำนวน 1 ฉบับ 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ 3. ใบรายงานผลการเรียนแพทยศาสตร์ตลอดหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา จำนวน 1...

Read more


 

ชิม เที่ยว แชร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมพุธบ่าย ในหัวข้อเรื่อง “ชิม เที่ยว แชร์” ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยมีคุณสโรชา รัตนะ ตำแหน่ง Local community manger เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Read more

ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลาร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5  เนื่งจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย  พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

Read more

กิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019

สโมสรนักศึกษาแพทย์ มนร. และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากร โรงพยาบาลสงขลาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019 เดิน-วิ่ง เพื่อสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

Read more


  


 

 

 

เข้าสู่ระบบ

009351
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่าน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่าน
ทุกวัน
32
78
110
7560
1791
3471
9351

IP Address : 3.95.131.208
2019-12-10 14:12

ข่าวประชาสัมพันธ์

© 2019 Medical Education Center Songkhla Hospital

เมนู