ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลา เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 อัตรา 

 - เปิดรับสมัครวันที่  21 ตุลาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562

 - สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 ธันวาคม 2562  ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

© 2021 Medical Education Center Songkhla Hospital

เมนู