ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสงขลา

 

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสงขลา เปิดรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

เปิดรับสมัครวันที่ 20 มกราคม 2563-22 กุมภาพันธ์ 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมจะต้องเป็นแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในปีการศึกษา 2562 (แพทย์ใหม่ เดือนพฤษภาคม 2563)

 

>>>ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

© 2021 Medical Education Center Songkhla Hospital

เมนู