Warning: Declaration of th_THDate::calendar($format, $local = false) should be compatible with Joomla\CMS\Date\Date::calendar($format, $local = false, $translate = true) in /home/mecsong1/domains/mec-songkhla.com/public_html/language/th-TH/th-TH.localise.php on line 0
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัค…

  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสงขลา เปิดรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เปิดรับสมัครวันที่ 20 มกราคม 2563-22 กุมภาพันธ์ 2563   คุณสมบัติผู้สมัคร  ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมจะต้องเป็นแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตในปีการศึกษา 2562 (แพทย์ใหม่ เดือนพฤษภาคม 2563)   >>>ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

Read more

เปิดรับสมัคร แ…

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลา เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 อัตรา   - เปิดรับสมัครวันที่  21 ตุลาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562  - สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 ธันวาคม 2562  ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรฯ  

Read more

เปิดรับสมัครแ…

                 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลสงขลา  เปิดรับสมัตรแพทย์ประจำบ้าน  จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติ             คุณสมบัติในการสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตามที่แพทย์สภากำหนด ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะ หรือมีประสบการณ์การทำงานในเวชปฏิบัติ ของประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 3 ปีเต็ม หลักฐานประกอบการสมัคร 1. ใบสมัครของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม...

Read more

© 2021 Medical Education Center Songkhla Hospital

เมนู