Warning: Creating default object from empty value in /home/mecsong1/domains/mec-songkhla.com/public_html/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

  


ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long Case Examination)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long Case Examination)

More details
ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง  การเพิ่มจำนวนการรับสมัครการสอบรายยาว (Long Case Examination)

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง การเพิ่มจำนวนการรับสมัครการสอบรายยาว (Long Case Examination)

More details

 


 

กิจกรรม SIMDAY

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้จัดกิจกรรมโครงการ SIMDAY หรือกิจกรรมฝึกอบรมการทำหัตถการกับหุ่นจำลอง ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในภาคเรียนนี้           กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดฐานอบรมและฝึกหัตถการหลายอย่าง เช่น Needle Aspiration of pneumothorax, E...

Read more

กิจกรรม ACLS

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้จัดกิจกรรมโครงการ ACLS ( Advanced Cardiovascular Life Support ) หรือ กิจกรรมอบรมการคืนชีพผู้ป่วยขั้นสูง ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในภาคเรียนนี้          ...

Read more

กิจกรรม ATLS

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้จัดกิจกรรมโครงการ ATLS ( Advanced Trauma Life Support ) หรือ กิจกรรมอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในภาคเรียนนี้          ...

Read more

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ Android

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android โดยมีอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

Read more

CPIRD DNA โดย ศาสตร์นพลักษณ์

  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ CPIRD DNA  โดยศาสตร์นพลักษณ์ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

Read more

ชิม เที่ยว แชร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมพุธบ่าย ในหัวข้อเรื่อง “ชิม เที่ยว แชร์” ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยมีคุณสโรชา รัตนะ ตำแหน่ง Local community manger เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Read more

ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลาร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5  เนื่งจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย  พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

Read more

กิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019

สโมสรนักศึกษาแพทย์ มนร. และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากร โรงพยาบาลสงขลาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019 เดิน-วิ่ง เพื่อสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

Read more


  


 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

เมนู