ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

  


 


 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ Android

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android โดยมีอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

Read more

CPIRD DNA โดย ศาสตร์นพลักษณ์

  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ CPIRD DNA  โดยศาสตร์นพลักษณ์ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

Read more

ชิม เที่ยว แชร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมพุธบ่าย ในหัวข้อเรื่อง “ชิม เที่ยว แชร์” ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยมีคุณสโรชา รัตนะ ตำแหน่ง Local community manger เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Read more

ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลาร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5  เนื่งจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย  พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

Read more

กิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019

สโมสรนักศึกษาแพทย์ มนร. และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากร โรงพยาบาลสงขลาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019 เดิน-วิ่ง เพื่อสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

Read more


  


 

 

 

©2023 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา www.mec-songkhla.com

เมนู