กิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019

สโมสรนักศึกษาแพทย์ มนร. และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากร โรงพยาบาลสงขลาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019 เดิน-วิ่ง เพื่อสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

©2023 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา www.mec-songkhla.com

เมนู