ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ CPIRD DNA  โดยศาสตร์นพลักษณ์ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

เข้าสู่ระบบ

เมนู