ติดต่อเรา

    

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

666 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา 90100 

    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  074-338100  ต่อ 5000
  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลา 
  Youtube Chanal : Mec Songkhla

 

 

 

           

©2023 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา www.mec-songkhla.com

เมนู